Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

59. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 59 vedr. erhvervsområdet ved HI-Park

Sagsnr.: 01.02.15-P16-20-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 59 vedr. erhvervsområdet ved HI-Park

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til lokalplan 31.E3.1 for et erhvervsområde ved HI-Park og Transportcenter Alle er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Det ledsages derfor af tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Kommuneplantillægget udlægger et ændrer den geografiske afgrænsning af de to rammeområder 31.E3 og 31.E7 med henblik på at afspejle de faktiske forhold i området. Derudover justerer tillægget på den mindst tilladte miljøklasse inden for rammeområde 31.E3 og ændrer i anvendelsesbestemmelserne.

 

Tillægget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2017-2028 omfatter rammeområde 31.E3 for et erhvervsområde ved Hi-Park og rammeområde 31.E7 for et erhvervsområde til transport og logistikerhverv.

 

Kort med den fremtidige afgrænsning af kommuneplanrammerne.

 

 

Kommuneplantillægget ændrer på den geografiske afgrænsning af de to rammeområder; 31.E3 - Erhvervsområde ved Hi-Park og 31.E7 - Erhvervsområde til transport og logistikerhverv, hvor en mindre del af 31.E7 overføres til 31.E3. Overførslen følger de faktiske forhold i området og sker gennem vejen HI-Park samt langs en skelgrænser syd for Transportcenter Alle.

 

Tillægget ændrer ikke på bestemmelserne for rammeområde 31.E7 - Erhvervsområde til transport og logistikerhverv.

 

Tillægget justerer anvendelsesbestemmelserne for rammeområde 31.E3 - Erhvervsområde ved Hi-Park med henblik på at afspejle de nuværende forhold og lette administrationsgrundlaget for erhvervsområdet. Det er særligt kravet om etablering af bæredygtige virksomheder med høj vægt på miljømål og forsyning, der udgår, da det har vist sig ikke at være til at administrere.

 

Da området er udpeget med særlige drikkevandsinteresser tilføjer tillægget et krav om, at der ikke må etableres grundvandstruende virksomheder i området.

 

For at imødekomme den teknologiske udvikling og give mulighed for nye typer af virksomheder, nedjusterer tillægget ligeledes den mindst tilladte miljøklasse til 3 i stedet for 4, og lemper på parkeringskravet for lagervirksomheder. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområdet ved HI-Park foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til byrådet.

Bilag

  • KP_tillæg 59_HI-Park_foreløbig vedt