Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

91. Personalesag

Sagsnr.: 81.03.00-A21-1-19 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Personalesag

Beslutning