Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

54. Ændring af styrelsesvedtægt for Herning Kommune

Sagsnr.: 00.22.04-A00-1-18 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ændring af styrelsesvedtægt for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Der fremsættes forslag til ændringer i styrelsesvedtægt for Herning Kommune samt tidsplan for behandling af ændringerne i fagudvalgene og 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet. Styrelsesvedtægten skal efter politisk behandling godkendes af Tilsynet.

 

Baggrunden for ændringerne er, at der på det sociale område sker en kompetenceflytning af enkelte områder fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget.  

Det anbefales, at ændringerne i styrelsesvedtægten samt tidsplan for behandling af ændringerne godkendes.

Sagsfremstilling

Som bilag er vedlagt udkast til ændret styrelsesvedtægt for Herning Kommune. I udkastet til styrelsesvedtægt er der foretaget følgende ændringer:

 

  • Udsatte- og misbrugsområdet foreslås flyttet til Beskæftigelsesudvalget, dog undtaget driften af Blå Kors Varmestue, Bethaniagade i Herning. Social- og Sundhedsudvalgets kompetence indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.
  • Mentor- og bostøtteopgaven efter lov om social service §§ 85 og 102 foreslås flyttet til Beskæftigelsesudvalget for de borgere, der ikke modtager pension. Social- og Sundhedsudvalgets kompetence indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

 

Der henvises til styrelsesvedtægtens § 16 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget og § 17 vedrørende Beskæftigelsesudvalget.

  

Tidsplan for politisk behandling af ændringer i styrelsesvedtægt:

Forslag til tidsplan for politisk behandling i fagudvalgene og 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet:

 

12. marts 2019: Beskæftigelsesudvalget

13. marts 2019: Social- og Sundhedsudvalget

  

25. marts 2019: 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

2. april 2019: 2. behandling i Byrådet

 

Primo april 2019: Styrelsesvedtægten fremsendes til godkendelse hos Tilsynet.  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at ændringerne i Styrelsesvedtægt for Herning Kommune godkendes,

 

at tidsplan for politisk behandling af ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til byrådet.

Bilag

  • Styrelsesvedtægt.udkast.06022019