Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

139. Ekspropriation til regnvandsbassiner og ledningsanlæg i Sørvad og Feldborg

Sagsnr.: 06.01.00-P12-1-12 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ekspropriation til regnvandsbassiner og ledningsanlæg i Sørvad og Feldborg