Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 25. februar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

143. Herning Kommunes eventuelle overtagelse af ejendom

Sagsnr.: 13.06.01-G01-4-10 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Herning Kommunes eventuelle overtagelse af ejendom