Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. februar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

76. Arrangement på Torvet

Sagsnr.: 00.13.02-G01-1-14 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Arrangement på Torvet