Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. februar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

77. Prisfastsættelse af 7 parcelhusgrunde på Poppelbakken i Holing

Sagsnr.: 13.06.02-G01-20-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Prisfastsættelse af 7 parcelhusgrunde på Poppelbakken i Holing