Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. februar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

58. Fællesbo fremsender anlægsregnskab for 25 almene familieboliger i Sunds

Sagsnr.: 03.02.14-P19-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Fællesbo fremsender anlægsregnskab for 25 almene familieboliger i Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Leo Pedersen

Sagsresume

Byrådet godkendte i juni 2010 skema kommunal støtte til byggeriet af 25 almene boliger i Sunds - såkaldt skema-A-sag. Byggeriet er gennemført, og der fremsendes nu anlægsregnskab - såkaldt skema C. Kommunen medfinansierer nybyggeri af almene boliger og stiller desuden kommunal garanti for lån.

 

Byggeriet er blevet billigere end ventet. Garantistillelsen er blevet højere end ventet.

Sagsfremstilling

Boligorganisationen Fællesbo har opført i alt 25 familieboliger ved Sunds Hovedgade 50 / Kastanievej i Sunds. Der er opført 10 2-rums-boliger a´ 65 m2 og 15 3-rums-boliger a` 84 m2. Boligerne blev taget i brug den i marts 2012 og fuldt udlejet.

 

Skema A blev godkendt med en samlet anlægsøkonomi på 35,319 mio. kr., svarende til maksimumbeløbet. Efter udbud af projektet blev det økonomisk muligt både at reducere huslejeniveuaet og samtidig kvalitetsoptimere projektet. Byrådet godkendte i december 2010, at projektet blev udvidet med anderledes facadesten og etablering af solcelleanlæg.

 

Den samlede anlægsøkonomi er som følger.

 

 
    Skema A
    Skema C
 
Realkreditlån
32,140 mio. kr.
 31,602 mio. kr.  
     91 %
+ Kommunal grundkapital
  2,472 mio. kr.
   2,431 mio. kr.
       7 %
+ Beboerindskud
  0,707 mio. kr.
   0,695 mio. kr.
       2 %
= I alt
35,319 mio. kr.
 34,728 mio. kr.
= 100 %
Forventet husleje pr. m2.
    765 kr. / m2
     740 kr. / m2
 

 

Det bemærkes, at finaniseringsmodellen senere er ændret. Den kommunale medfinansiering ved nybyggeri er i dag 10 %.

 

 

 

Økonomi

Kommunen skal stille garanti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Den kommunalt garanterede gæld har laveste prioritering.  
 
Det er suverænt realkreditinstitutterne, der vurderer garantiens størrelse. I skema A blev det forventet, at den kommunale garantistillelse ville være omkring 12,030 mio. kr. Det blev lagt til grund, at byggeriets markedsværdi svarede til anskaffelsessummen. Den præmis har vist sig ikke at holde. Realkreditinstituttet har beregnet en kommunal garantistillelse på 62,64 % af det samlede lånebeløb. Det vil sige 19,795 mio. kr. Staten regaranterer for 50 % af den kommunale garantistillelse.   

 

De seneste erfaringer med garantistillelse for alment nybyggeri viser, at realkreditinstitutterne i praksis stiller krav om garantistillelse på mellem 64-70,5 % af lånets hovedstol.  


Garantistillelse for almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme. Der skal ikke ske deponering.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.