Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. februar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

52. Evaluering af forsøg med brevstemmeafgivning på forsorgshjem

Sagsnr.: 84.03.07-A00-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Evaluering af forsøg med brevstemmeafgivning på forsorgshjem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med kommune- og regionsrådsvalget i 2013 var det som en forsøgsordning muligt at afgive brevstemme på kommunens forsorgshjem.

 

Forsøgsordningen er evalueret. Det foreslås, at ordningen gøres permanent.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 27. august 2013, at der som en forsøgsordning kunne afgives brevstemmer på kommunens forsorgshjem til kommune- og regionsrådsvalget.

 

Det blev samtidigt bestemt, at forsøgsordningen skulle evalueres efter valget.

 

Følgende forsorgshjem deltog i forsøget:

 

  • Blå Kors Pensionat, Møllegade i Herning

  • Blå Kors Varmestue, Bethaniagade i Herning

  • Lyngblomsten i Gullestrup

  • Den Blå Mølle i Kibæk

  • Møltrup Optagelseshjem

 

Der blev afgivet 65 brevstemmer på de 5 lokaliteter.

 

Administrationen har efterfølgende været i kontakt med de 5 forsorgshjem.

 

Der har generelt været stor tilfredshed med forsøget. Det oplyses stort set samstemmende fra de 5 forsorgshjem, at de vurderer, at en stor del af de brevstemmer som blev afgivet var fra borgere, der ellers ikke ville have stemt. Enkelte steder vurderes det, at helt op til 2/3 af de afgivne stemmer blev afgivet pga. forsøget.

 

Kun en lille del af de afgivne stemmer kommer fra borgere fra andre kommuner.

 

Bemandingen til forsøgsordningen kom fra Borgerservice, der planlagde besøgene på forsorgshjemmene sammen besøgene til andre institutioner, man efter valglovgivningen er forpligtet til at besøge. Der har således været tale om et begrænset ressourceforbrug. Forsøgsordningen må samlet set siges at have været en succes set ift. effekt og ressourceforbrug.

 

Det anbefales derfor, at ordningen gøres permanent.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at forsøgsordningen gøres permanent.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.