Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 24. februar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

73. Anlægsregnskab for forlængelse af Haraldsgade i Herning

Sagsnr.: 13.06.02-G10-109-09 Sagsbehandler: Ole Behrmann  

Anlægsregnskab for forlængelse af Haraldsgade i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for forlængelse af Haraldsgade i forbindelse med salg af storparcel til ny retsbygning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der forelægger anlægsregnskab for stednr. 222081 Forlængelse af Haraldsgade.

 

Byrådet gav på møde den 14. december 2010 pkt. 388 en anlægsbevilling på 1.280.620 kr. til, i forbindelse med salg af areal til anlæggelse af en ny retsbygning i Herning, at anlægge adgangsvejen til parcellen i form af en rampe til parkeringskælder niveau. Rampen er anlagt som en forlængelse af Haraldsgade, og anlagt på en sådan måde, at den kan anvendes som adgangsvej for en del af det erhvervsareal, som er beliggende øst for den nye retsbygning.

 

Arbejdet er nu gennemført. 

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
222081
Forlængelse af Haraldsgade
1.281.000
1.568.000
-287.000

 

Merudgifterne skyldes hovedsageligt et noget mere omfangsrigt arbejde med udførelse af støttemure og dæk end først antaget i forbindelse med forberedelse af rampen til udbygning af det erhvervsareal, som er beliggende øst for den nye retsbygning.  

 

Idet afvigelsen er på 22% fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til godkendelse i Byrådet.Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.