Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

347. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

348. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

349. Budgetopfølgning pr. 31. august for det samlede kommunale område

350. Ankestyrelsens svar til Byrådet i sag om salget af Tolstedparken 149a, Gjellerup

351. Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til renovering af faldstammer i afdeling Odensegården, Herning

352. Ansøgning om støtte til Center for Energiteknologi på AU Herning

353. Idrætsrådets forsøgspulje 2018

354. Iværksætterstrategi for Herning Kommune

355. Ansøgning om udviklingsmidler til inkubationsmiljøet Wildskab

356. Markedsføring af Haderup, Hodsager, Feldborg

357. Ny planlægning og godkendelse af debatoplæg for udvidelse af Sinding Biogasanlæg

358. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Jordbærmarken i Tjørring

359. Landsby-pedelordning i Herning Kommune

360. Rottebekæmpelse - økonomi

361. Godkendelse af overdragelsesaftale for hovedlandevej 422 Holstebro - Herning ved Aulum

362. Godkendelse af anlægsregnskab for infrastruktur ved Herningsholm Erhvervsskole

363. Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af stitunnel under Trehøjevej

364. Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af broer i 2016

365. Godkendelse af ændrede vedtægter for Energnist

366. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af fjernvarmeledning i udlejningsboliger

367. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

368. Afslutning af byggeprogram for Snejbjerg Skole

369. Indtægtsbevilling til tilskud til projekt "Den ny fastholdelsesrådgiver"

370. Salg af areal i Gullestrup

371. Salg af areal i Vildbjerg

372. Køb af jord til vejformål

373. Lejekontrakt

374. Ekspropriation af areal i Hammerum til fordel for Herning Vand

375. Ekspropriation af areal i Sunds til fordel for Herning Vand

376. Selskabsforhold

377. Lejeaftale