Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

377. Lejeaftale

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-17 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Lejeaftale

Beslutning