Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

350. Ankestyrelsens svar til Byrådet i sag om salget af Tolstedparken 149a, Gjellerup

Sagsnr.: 00.01.10-K02-1-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Ankestyrelsens svar til Byrådet i sag om salget af Tolstedparken 149a, Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har den 19. september behandlet et svar til Ankestyrelsen i sag om kommunens salg af grunden Tolstedparken 149a i Gjellerup. Ankestyrelsen har den 6. oktober sendt sit svar.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen oplyser den 6. oktober, at styrelsen ikke foretager sig videre i sagen vedrørende salget af grunden i Gjellerup.

 

Klager, der har rejst sagen om salget af Tolstedsparken 149a, har efter Byrådets behandling den 19. september skrevet til Ankestyrelsen, at forvaltningen har fejlinformeret byrådet vedørende et advokatnotat i forbindelse med sagsfremstillingn til byrådsmødet den 19. september.

 

Ankestyrelsen har den 6. oktober skrevet til klager, at Ankestyrelsen ikke foretager sig yderligere i den sag. Ankestyrelsen har ikke indhentet supplerende oplysninger i sagen, men fremsendt svaret til klager til kommunens orientering.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen om Ankestyrelsens svar tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

  • Ankestyrelsen svar på klage
  • Ankestyrelsens svar på Byrådets svar