Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

376. Selskabsforhold

Sagsnr.: 13.00.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Selskabsforhold

Beslutning