Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

373. Lejekontrakt

Sagsnr.: 82.16.00-P19-2-06 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Lejekontrakt

Beslutning