Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

370. Salg af areal i Gullestrup

Sagsnr.: 00.00.00-P19-407-08 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af areal i Gullestrup

Beslutning