Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

364. Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af broer i 2016

Sagsnr.: 05.01.02-P20-2-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af broer i 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for renovering af en række broer i 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 223048 "Renovering af broer i 2016" på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet bevilgede den 30. august 2016, pkt. 221, 2.218.000 kr. til renovering af i alt 8 broer. Broerne er beliggende på Skovsborgvej, Sdr. Feldingvej, Bækvej, Hodsagervej, Søndergade, Nybovej, Søbysøvej og Hammerumvej. Der er som udgangspunkt skiftet kantbjælker samt udført mindre reparationer. Broen på Kragsnapvej blev der ikke råd til at lave. 

Økonomi

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.