Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

368. Afslutning af byggeprogram for Snejbjerg Skole

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Afslutning af byggeprogram for Snejbjerg Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus, Anne Marie Muff Grønkjær.

Sagsresume

I forbindelse med afslutningen af byggeregnskabet for Snejbjerg Skole er der en række hængepartier, der ikke har været en del af byggeprogrammet, men som er opstået som en konsekvens af byggeriet af Snejbjerg Skole.

 

Det handler om støvlevask ved hallen, beach volley-bane, manglende beplantning, ekstra belægning på cykelstien samt tilkørselsforhold til i alt 1.486.000 kr.

 

Børne- og Familieudvalget forelægges projekterne til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med afslutning af byggeregnskabet for Snejbjerg Skole er der en række hængepartier, der ikke var en del af byggeprogrammet, men som er opstået som en konsekvens af byggeriet. Det handler om:

 

Støvlevask

Snejbjerg Hallen har en udfordring med, at fodboldspillerne ikke ledes naturligt gennem støvlevasken i forbindelse med brug af idrætsanlæg. Dette medfører, at der slæbes en del jord med ind i hallen.

Denne udfordring kan afhjælpes ved at placere en "skilt væg" vinkelret på gavlen af den nye hal ud mod støvlevasken. Budgetterede udgifter udgør anslået 20.000 kr. til "skilt væg" samt flise- og betonarbejde til indstøbning.

 

Beach Volley

Snejbjerg SGI Volleyball har selv etableret og spillet på en sandbane ved svømmehallen på den gamle skolegrund i Snejbjerg. Banen blev ikke genetableret efter salget af skolegrunden. Da klubben er i vækst, er der et stort ønske om at få anlagt to nye sammenhængende sandbaner, der også kan bruges til strandhåndbold, som er et ønske fra Snejbjerg Håndbold. Budgetterede udgifter i forbindelse hermed udgør anslået 175.000 kr. inkl. moms. Klubberne bidrager selv med anlæggelse af banerne. Der søges om et tilskud på 141.000 kr. inkl. moms til hvid sand, ærtesand, drænrør og fiberdug. Placering og tilladelse til etablering af banerne er afklaret.

 

Beplantning v/Snejbjerg Svømmehal og Snejbjerg ny skole

Manglende beplantning omkring Snejbjerg Svømmehal, herunder skellinjen til de byggegrunde, der er placeret på den tidligere skolegrund. Herudover færdiggørelse af den sidste læbeplantning ved den nye Snejbjerg Skole. Samlet udgift 600.000 kr.

 

Ekstra belægning på cykelsti

For at minimere risikoen for oversvømmelse af dele af cykelstien omkring den nye Snejbjerg Skole i regnfulde perioder skal der lægges et ekstra lag asfaltbelægning på stien. Cykelstien hæves dermed nogle centimeter over det nuværende. Samlet udgift 300.000 kr.

 

Tilkørselsforhold

Belysning ved indkørslen fra Snejbjerg Hovedgade er ikke optimal, hvorfor der er ønske om en gadelygte mere imellem vej og cykelsti/fortov (skøn 25.000 kr). Belysning på begge fortove af p-pladsen fra Nørretanderupvej til skole og hal mangler (skøn 125.000 kr.) Der ønskes en bedre skiltning, som tydeliggør p-forbud ved busholdeplads (skøn 5.000 kr.) Endeligt ønskes fortov fra Nørretanderupvej til skole og hal renoveret (skøn 270.000 kr.).

 

Forudsat Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder Børne- og Familieudvalgets indstilling, fremsendes sagen til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Den samlede økonomi ses i nedenstående skema.

Støvlevask

20.000 kr.

Beach Volley

141.000 kr.

Beplantning

600.000 kr.

Belægning på cykelsti

300.000 kr.

Tilkørselsforhold

425.000 kr.

I alt

1.486.000 kr.

 

Der er 4.538.852 kr. tilbage på byggebudgettet. Hertil skal fratrækkes udgifter for ca. 850.000 kr, der endnu ikke er afregnet.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at ovenstående projekt færdiggøres,
at projekterne betales af byggebudgettet, og at regnskabet herefter afsluttes.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.