Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

351. Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til renovering af faldstammer i afdeling Odensegården, Herning

Sagsnr.: 00.34.05-S00-3-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til renovering af faldstammer i afdeling Odensegården, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til renovering af faldstammer m.v. i afdeling 11, Odensegaarden, Herning.

Sagsfremstilling

Fællesbo vil gerne have renoveret faldstammer m.v. i afdeling 11, Odensegaarden, Herning.

 

Afdelingen består af 33 boliger på hjørnet af Odensevej og Niels Bohrs Vej i gåafstand fra midtbyen. Ejendommen er opført i henholdsvis 1948 og 1950.

 

På afdelingsmøde den 7. september 2017 vedtog afdelingens bestyrelse forslaget.

 

De samlede anlægsugifter udgør 1.974.000 kr. Projektet finansieres ved et 30-årigt kontantlån i Realkredit Danmark på 790.000 kr., egne henlæggelser på 592.000 kr. samt tilskud fra den såkaldte trækning på 592.000 kr.

 

Den årlige ydelse på lånet budgetteres til ca. 47.000 kr. Huslejestigningen udgør 120 kr. pr. måned, og stigningen vil således udgør 3,14%. Huslejestigningen kræver ingen kommunal godkendelse.

Økonomi

Der stilles ikke krav om kommunegaranti.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at optagelsen af et 30-årigt kreditforeningslån godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.