Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

355. Ansøgning om udviklingsmidler til inkubationsmiljøet Wildskab

Sagsnr.: 24.10.07-P20-2-17 Sagsbehandler: Anne Louise Ravn Braad  

Ansøgning om udviklingsmidler til inkubationsmiljøet Wildskab

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Henrik Kjeldsen

Sagsresume

Foreningen Wildskab er et element i forslaget til Herning Kommunes nye iværksætterstrategi. Ved godkendelse af både iværksætterstrategien og denne sag om opstartsstøtten til foreningen Wildskab sikres et særligt fokus på talentfulde og vækstpotentielle iværksættere fremadrettet. Den nystartede forening Wildskab ansøger derfor Herning Kommune om medfinansiering af opstart og udviklingen af inkubationsprocessen samt markedsføring og rekruttering af talenter på kr. 290.000 i 2017, kr. 360.000 i 2018 og 2019. For årene 2020 og 2021 søges der om en underskudsgaranti på kr. 100.000 årligt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Opstart og udvikling af en start-up inkubator er et vigtigt element i forslaget til Herning Kommunes nye iværksætterstrategi, og Wildskab kan derfor blive den første konkrete handling i udrulningen af iværksætterstrategien.

Wildskab er en forening, der har som vision at være et nationalt og internationalt fyrtårn for talentudvikling, innovation og iværksætteri i Midtjylland. Dette opnås gennem en start-up inkubator, hvor talenter hjælpes med etablering, udvikling og accelerering af deres forretningsideer. Målet med Wildskab er, at sikre tiltrækning, udvikling og fastholdelse af de bedste nystartede virksomhed i området. Finansieringen af dette arbejde skabes gennem aktiv deltagelse fra områdets virksomheder, fonde, kommune, region og investorer samt gennem videresalg af etablerede virksomheder, hvor foreningen er medejere. Derfor ansøges der hermed om støtte til opstart.

 

Etablering og udvikling

Forening blev stiftet 2. oktober 2017 og får råderet over 600 m2 etableret kontormiljø i Innovatorium A/S. Foreningen tegnes af en af medlemmerne valgt bestyrelse. Medlemmerne hverves blandt områdets virksomheder og aktive investorer. Der bliver ligeledes mulighed for liberale erhverv og andre at støtte foreningen via et støttemedlemskab.

 

Målsætninger og milepæle

 

2017

 

·         Stiftelse af foreningen Wildskab med tegning af minimum 10 medlemskaber

·         Valg af ansvarlig bestyrelse

·         Ansættelse af projektledelse/foreningsledelse

·         Udvikling og beskrivelse af struktureret inkubationsforløb

·         Rekruttering af 4 virksomheder til inkubationsforløb

·         Udarbejdelse af markedsføringsmateriale til rekruttering af talenter og medlemmer

·         Sikre 15 betalende lejere i miljøet

 

2018

 

·         Gennemførelse af inkubationsforløb med 10 deltagende virksomheder

·         Rekruttering af 15 nye talenter

·         Rekruttering af yderligere 15 nye medlemskaber

·         Ekstern finansiering til 3 af de deltagende virksomheder i inkubationsforløbet

·         Sikre 25 betalende lejere i miljøet ved udgangen af året (20 betalende 30/6-2018)

·         Etablering af Wildskab Seed selskab 1 med 500.000 i kapital

·         Kr. 150.000 i sponsorater eller støttemedlemskaber

·         2 udflyttede virksomheder fra Wildskab til Innovatorium’s øvrige lokaler

 

2019

 

·         Yderligere 5 nye virksomheder i inkubationsforløb

·         Rekruttering af 15 nye talenter

·         Fastholdelse af min. 20 medlemmer og rekruttering af 15 nye medlemskaber

·         Kr. 250.000 i sponsorater eller støttemedlemskaber

·         Ekstern finansiering til 5 af de deltagende virksomheder i inkubationsforløbet

·         Etablering af Wildskab Seed selskab 2 med kr. 1.000.000 i egenkapital

·         Sikre 30 betalende lejere i miljøet ved udgangen af året, hvoraf 5 er udflyttede virksomheder fra Wildskab til Innovatorium’s øvrige lokaler

 

2020 og frem

 

·         Kontinuerligt 20 virksomheder i inkubationsforløb

·         Årlig rekruttering af 15-20 nye talenter

·         Mindst 50 medlemmer af foreningen

·         Kr. 400.000 i sponsorater eller støttemedlemskaber

·         30 betalende lejere i miljøet og 4 udflyttede virksomheder fra Wildskab til Innovatorium’s øvrige lokaler

·         Salg af ejerskab i 2 virksomheder med et provenu på minimum kr. 500.000

Økonomi

2017: Omsætning: Kr. 421.000, hvoraf kr. 90.000 er tilskud fra Herning Kommune.

 

I 2017 ansøges desuden om et tilskud på yderligere kr. 200.000 fra Herning Kommune, der skal betales til Innovatorium til at dække dele af udgifterne for etablering af Wildskab i huset.

 

2018: Omsætning: Kr. 987.680, hvoraf kr. 360.000 er tilskud fra Herning Kommune.

 

 

2019: Omsætning: Kr. 1.173.200, hvoraf kr. 360.000 er tilskud fra Herning Kommune.

 

 

2020: Omsætning: Kr. 1.630.960. Herning Kommune ansøges om underskudsgaranti for kr. 100.000 årligt.

 

2021: Omsætning: Kr. 1.630.960. Herning Kommune ansøges om underskudsgaranti for kr. 100.000 årligt.

 

Såfremt ansøgningen godkendes vil Herning Kommune støtte foreningen Wildskab med kr. 290.000 i 2017, kr. 360.000 i 2018 og 2019 og en underskudsgaranti på kr. 100.000 årligt i 2020 og 2021.

 

Det foreslås, at udgiften finansieres af den økonomiske ramme afsat til Iværksætterstrategien, Serviceområde 20, 06.48.63, Udvikling af menneskelige ressourcer, hvor der resterer kr. 340.000 i 2017, kr. 610.000 i 2018, kr. 1.210.000 i 2019, kr. 1.200.000 i 2020 og kr. 1.400.000 i 2021.

 

Skulle der opstå overskud i de år, hvor Herning Kommune yder støtte til foreningen, anvendes dette til mere af samme aktiviteter, som beskrevet i sagen. Dette beskrives nærmere i resultatkontrakten.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at ansøgningen om udviklingsmidler til inkubationsmiljøet Wildskab godkendes, så foreningen støttes med kr. 290.000 i 2017, kr. 360.000 i 2018 og 2019 og en underskudsgaranti på kr. 100.000 årligt i 2020 og 2021.

 

at udgiften finansieres af Serviceområde 20, 06.48.63, Udvikling af menneskelige ressourcer, Iværksætterstrategi, ny gruppering, hvor der resterer kr. 340.000 i 2017, kr. 610.000 i 2018, kr. 1.210.000 i 2019, kr. 1.200.000 i 2020 og kr. 1.400.000 i 2021.

 

at administrationen bemyndiges til at udfærdige resultatkontrakt.  
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh og Henrik Kjeldsen var til stede ved sagens behandling.