Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 23. oktober 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

375. Ekspropriation af areal i Sunds til fordel for Herning Vand

Sagsnr.: 06.00.00-A00-2-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ekspropriation af areal i Sunds til fordel for Herning Vand

Beslutning