Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

273. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

274. Mødekalender 2017

275. Ændringer i Herning Kommunes underskriftsbemyndigelser

276. Orientering om budget 2017

277. Endelig godkendelse af Årsregnskab 2015 med revisionsberetning nr. 11

278. Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

279. Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2016 - for det samlede kommunale område

280. Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

281. Ændringer i valglovgivningen

282. Boligselskabet Fruehøjgaard ønsker udlejningsaftale for boliger med øget tilgængelighed

283. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til forskønnelse i center- og omegnsbyer

284. Forslag til kommuneplan 2017-2028

285. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 50 for skole, institutioner og idræts- og fritidsformål ved Hammerum-Gjellerup

286. Endelig vedtagelse af lokalplan for skole, institutioner og idræts- og fritidsformål ved Hammerum-Gjellerup

287. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 69 for offentlig institution på Valdemarsvej i Herning

288. Endelig vedtagselse af lokalplan for område til offentlige formål på Valdemarsvej i Herning

289. Endelig vedtalgelse af kommuneplantillæg nr. 67 for solceller ved DNV Gødstrup

290. Endelig vedtagelse af lokalplan for Energipark ved DNV Gødstrup

291. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 6 vedr. Arnborg

292. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 3 for erhvervsområde i Birk

293. Mobilitetsstrategi for Herning Kommune

294. Frigivelse af anlægsbevilling til byomdannelsesprojekt på Thrigesvej

295. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer

296. Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag

297. Frigivelse af anlægsbevilling til udbygning af Viborgvej 1. etape

298. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tage på daginstitutioner

299. Klimatilpasningsprojekt, Lillelund Engpark

300. Frigivelse af anlægsbevilling til Hilmar Sølunds Vej

301. Arealafgivelse i forbindelse med udbygning af fordelerringen

302. Frigivelse af anlægsbevillinger til byggemodning 2016

303. Midttrafiks budgetforslag 2017

304. Frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Drejet 24 i Snejbjerg til midlertidige flygtningeboliger

305. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Tjørring Hovedgade

306. Genbrugsplads i Sunds

307. Prisfastsættelse af 6 parcelhusgrunde på Udgaardsvej, Skibbild, etape II

308. Salg af areal

309. Erstatning for opførelse af teknikhus på kommunalt areal

310. Forlig i retssag om erstatning for ekspropriation

311. Overdragelse af areal i Timring

312. Personalesag

313. Vækstfremmende tiltag

314. Vækstfremmende tiltag

315. Kommunal ejendom