Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

306. Genbrugsplads i Sunds

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Genbrugsplads i Sunds