Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

312. Personalesag

Sagsnr.: 81.36.00-A30-1-16 Sagsbehandler: Inge Warming  

Personalesag