Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

276. Orientering om budget 2017

Sagsnr.: 00.30.10-P19-3-15 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen  

Orientering om budget 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsfremstilling

Orientering om budget 2017-2020 forud for Byrådets budgetkonference den 29. og 30. august 2016.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen på mødet tages til orientering.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.