Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

289. Endelig vedtalgelse af kommuneplantillæg nr. 67 for solceller ved DNV Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtalgelse af kommuneplantillæg nr. 67 for solceller ved DNV Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har den 26. april 2016 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for teknisk anlæg til solceller ved Det Nye Hospital i Vest Gødstrup.

 

Forslaget har været i offentlig høring fra den 28. april til den 23. juni 2016. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til kommuneplantillægget.

 

Forvaltningen indstiller tillæg nr. 67 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget udlægger kommuneplanramme 54.T1 til solceller vest for Det Nye Hospital i Vest Gødstrup. I alt 6,4 ha. Der er i kommuneplantillægget udlagt et større areal til solceller end der lokalplanlægges for på nuværende tidspunkt. Dette gøres for at sikre at der også på sigt er reserveret nok areal til eventuelle udvidelser af DNV Gødstrup og dermed et stigende strømbehov.

 

Arealet der rammelægges til solceller er afgrænset af jernbanen mod nord, ny motorvej vest om Herning samt Næstholtvej mod øst og en bolig mod syd. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.