Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

300. Frigivelse af anlægsbevilling til Hilmar Sølunds Vej

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til Hilmar Sølunds Vej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Leo Pedersen 

 

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 0,583 mio. kr. til færdiggørelse af Hilmar Sølunds Vej.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,583 mio. kr. i 2016 til Hilmar Sølunds Vej, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Anlæggelsen af Hilmar Sølunds Vej er nu nået så langt, at der skal etableres et signalanlæg i krydset Hilmar Sølunds Vej / Gødstrupvej og tilslutningen til motorvejen skal udføres. 

Økonomi

På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222037 Vesterholmvejs forlængelse afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 19 mio. kr. i 2012, 37,598

mio. kr. i 2013, 30,815 mio. kr. i 2014 og 0,583 mio. kr. i 2016. Rådighedsbeløbene for 2012, 2013 og 2014 på i alt 87,413 mio. kr. er frigivet.

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 0,583 mio. kr. til færdiggørelse af projektet, herunder etablering af signalregulering i krydset Hilmar Sølunds Vej / Gødstrupvej.

 

Den samlede anlægsudgiftsbevilling til vejprojektet udgør herefter 87,996 mio. kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,583 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222037 "Vesterholmvejs forlængelse",

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,583 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, samme sted nr.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.