Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

274. Mødekalender 2017

Sagsnr.: 00.01.00-P19-1-16 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Mødekalender 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og Byrådsmøder i 2017.

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervs- og Byrådsmøder i 2017

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøder i 2017:

 

16. januar

27. februar

27. marts

April ingen

8. maj

12. juni

Juli ingen

21. august

11. september

2. oktober og 23. oktober

November ingen

11. december

 

 

Byrådets møder i 2017:

 

24. januar

Februar ingen

7. marts

4. april

16. maj

20. juni

Juli ingen

29. august

19. september (1. behandling af budgettet)

10. oktober (2. behandling af budgettet)

31. oktober

November ingen

19. december

 

Byrådsmøderrne påbegyndes kl. 17.00.

 

Antallet af møder i året 2017 udgør 10 i lighed med tidligere år. De ordinære byrådsmøder kan suppleres af en række tema- og orienteringsmøder.

 

Der afholdes 2 årlige budgetkonferencer som følger:

 

24. april

28. august og 29. august

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at mødekalender for 2017 godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet

Bilag

  • kalender 2017