Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

307. Prisfastsættelse af 6 parcelhusgrunde på Udgaardsvej, Skibbild, etape II

Sagsnr.: 13.06.02-S29-4-16 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af 6 parcelhusgrunde på Udgaardsvej, Skibbild, etape II