Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

309. Erstatning for opførelse af teknikhus på kommunalt areal

Sagsnr.: 05.12.00-G14-1-16 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for opførelse af teknikhus på kommunalt areal