Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

298. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tage på daginstitutioner

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tage på daginstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,574 mio. kr. i 2016 til renovering af tage på tre daginstitutioner.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,574 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til diverse anlægsarbejder/renovering af bygninger i Herning Kommune.

 

Kommunale Ejendomme ønsker at anvende beløbet til renovering af tage på følgende tre daginstitutioner:

 

Børnehuset Solstrålen, afd. Engen, Frijsenborgvej 14 i Tjørring.

Taget på institutionen består i dag af diagonalt lagt skifereternit, som knækker i stort omfang. Taget er fra 1996, hvor daginstitutionen blev opført.

Der ønskes foretaget renovering af taget med tagpapbelægning.

 

Østbyens Børnecenter, afd. Holmegården, Holbækvej 40 i Herning.

Samme problemstilling og løsningsforslag som ved Børnehuset Solstrålen beskrevet ovenfor.

 

Engblommen, afd., Kernehuset, Momhøjvej 36 i Studsgård

Taget på institutionen består i dag af bølgeeternit. Tagpladerne er stærkt forvitrede og dermed utætte. Taget er fra 1991, hvor daginstitutionen blev opført.

Der ønskes foretaget renovering af taget ved udskiftning af tagpladerne.

 

Arbejdet forventes igangsat i sensommeren/det tidlige efterår 2016.

Økonomi

Udgiften til renovering af de tre tage forventes at kunne dækkes af rådighedsbeløbet på 0,574 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 011099 rådighedsbeløb til diverse anlægsarbejder i 2016.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2016 på 0,574 mio. kr. til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Renovering af tage Solstrålen, Østbyens Børnecenter og Engblommen",

 

at anlægsbevillingen finansieres af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb på 0,574 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 "Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder".
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.