Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 22. august 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

295. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer

Sagsnr.: 05.01.02-P20-2-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af flere mindre broer på de kommunale veje.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,218 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til renovering af broer.

 

Forvaltningen har vurderet og prioriteret følgende broer til renovering i 2016:

 

Bro 1680 (Skovsborgvej underføring af Lustrup Bæk)

Brinksikring og fornyelse af kantbjælker samt fløje.

 

Bro 1510 (Sdr Feldingvej underføring af Dalgas Kanal)

Nye kantbjælker og reparation af dækskader på undersiden. Der er synlig armering.

 

Bro 1801 (Bækvej underføring af Solkær grøft)

Udskiftning af bygværket til et stålrør.

 

Bro 1834 (Hodsagervej underføring af Lilleå)

Nyt autoværn og mindre betonreparationer

 

Bro 1555 (Søndergade underføring af Tranholm bæk)

Fuld renovering af broen både dæk, endeunderstøtning og fløje.

 

Bro 4523 (Nybovej underføring af Storåen)

Nye kantbjælker og reparation af betonskader.

 

Bro 4480 (Søbysøvej underføring af Hallund bæk)

Nye kantbjælker.

 

Bro 19966 (Hammerumvej underføring af sideløb til Låsevase Bæk)

Udskiftning af bygværk til nyt rør.

 

Bro 1814 (Kragsnapvej underføring af Herningsholm Å)

Hvis der er overskud efter licitationen vil denne bro blive renoveret med nye kantbjælker samt fløje.

 

Broernes placering er vist på oversigtskortet i bilaget.

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 2,218 mio. kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

atder meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2016 på 2,218 mio. kr. til Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. "Renovering af broer i 2016",

 

atanlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 2,218 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222053 "Broer – pulje".
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

  • Bilag til TMU dagsorden 20-6-2016