Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 21. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

271. Personale

272. Challenge Denmark 2017 - EM