Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 21. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

271. Personale

Sagsnr.: 81.03.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Inge Warming  

Personale