Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 21. juni 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

272. Challenge Denmark 2017 - EM

Sagsnr.: 18.20.04-G01-4-14 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Challenge Denmark 2017 - EM