Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

162. Godkendelse af leasingaftaler på IT-området

Sagsnr.: 85.11.00-G00-26-11 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Godkendelse af leasingaftaler på IT-området