Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

161. Personalesag

Sagsnr.: 81.00.00-G01-512-09 Sagsbehandler: Laila Leerholm  

Personalesag