Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

127. Bevillinger vedr. LAG Herning

Sagsnr.: 04.21.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Bevillinger vedr. LAG Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Bell-Ani Bisgaard Madsen

Sagsresume

Da LAG Herning er lukket den 31. december 2014 har Herning Kommune overtaget LAG Hernings 3 sidste projekter. I den forbindelse overføres 484.334 kr. til Herning Kommune fra LAG Herning. Midlerne fordels til henholdsvis færdiggørelsen af LAG Hernings projekter og som puljemidler under Landsbykontaktudvalget jf. Mulighedskataloget.

Sagsfremstilling

LAG Herning har i 2013 modtaget 500.000 kr. til projekter af Herning Kommune, men da det blev besluttet, at Herning skulle nedlægges som landdistriktsområde, kunne der ikke længere ydes tilskud til LAG Herning, som derfor medførte at LAG Herning lukkede den 31.12.2014. Der er aftalt med Herning Kommune, at de vil varetage de ikke færdiggjorte projekter, og derved også få overført de penge, som de tidligere har overført til LAG Herning til udviklingsprojekter. Beløbet, der resterer, er 484.334 kr. De penge skal bl.a. bruges til at færdiggøre udviklingsprojekterne, som LAG Herning har opstartet, og beder nu Herning Kommune om at afslutte. Det drejer sig om udviklings projekter i Simmelkær Borgerforening, hvor der skal etableres et rekrativt område, Udviklingsselskabet Fasterholt, hvor Lejrskolen Midtjylland skal etableres og Borgerforeningen for Sinding-Ørre, hvor der skal anlægges en cykel-og gangsti, som fører til Sinding-Ørre Midtpunkt.

 

Beløb for udviklingsprojekter:

- Etableringen af rekrativt område i Simmelkær = 109.500 kr.
- Lejrskolen i Midtjylland, Fasterholt = 75.000 kr.
- Cykel- og gangsti til Sinding-Ørre Midtpunkt = 75.000 kr.
I alt 259.000 kr.


Derudover er der administrationsudgifter på i alt. = 23.726,54 kr.

I alt udgifter på 282.726,54 kr.

Der vil derfor restere et overskud ud fra det tilskud, som Herning Kommune har fået overført fra LAG Herning på 201.273,46 kr. Beløbet overføres til puljemidler for Landsbykontaktudvalget jf. Mulighedskataloget.

Der vil således i alt være 700.000 kr. i puljemidler for Landsbykontaktudvalget for 2015.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der afsættes budget til indtægter fra LAG Herning på 484.000 kr. i 2015 på Serviceområde 20 Administration, Udvikling af ydelser og landdisktriktsområde 068,
at der afsættes budget til udgifter til udviklingsprojekterne og administration på 283.000 kr. i 2015 på Serviceområde 20 Administration, Udvikling af ydelser og landdisktriktsområde 068,
at der afsættes budget til udgifter til resterende beløb på 201.000 kr. i 2015 til Serviceområde 20 Administration, Udvikling af ydelser og landdisktriktsområde 062, hvorefter puljen for 2015 vil indeholde i alt 700.000 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.