Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

125. Godkendelse af delegationsplan for det almene boligområde

Sagsnr.: 85.02.00-A00-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af delegationsplan for det almene boligområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Locander

Sagsresume

Der fremsendes en samlet delegationsplan for, hvem der behandler hvilke sager ift. det almene boligormåde. Der er ikke tale om ændringer ift. praksis. Delegationsplanen er en samling af tidligere godkendt delegation og praksis. Formålet med at lave en fælles delegationsplan er at skabe tydelighed og overblik.

Sagsfremstilling

Der har ikke tidligere været en samlet delegationsplan for det almene boligområde. Tidligere godkendt delegation og praksis er nu samlet i en fælles delegationsplan for både familie-, ungdoms- og ældreboliger. Delegationsplanen viser, hvilke sager der behandles af hhv. Byrådet, af Økonomi- og Erhvervsudvalget, af det relevante fagudvalg og af administrationen. Hvilket fagudvalg, der er tale om, følger kompetencefordelingen i Byrådets styrelsesvedtægt. Der vil typisk være tale om Social- og Sundhedsudvalget.

 

Der er ikke indstillet ændringer i den nuværende praksis.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at delegationsplanen for det almene boligområde godkendes.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

  • Delegationsplan for det almene boligområde