Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

151. Orientering: Konkurrenceudsættelse udlejningsadministration

Sagsnr.: 03.00.00-A21-1-15 Sagsbehandler: Nina Gunn Bredahl Thomsen  

Orientering: Konkurrenceudsættelse udlejningsadministration

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Brokær

Sagsresume

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. juni 2014, pkt. 182 blev der drøftet mulige områder egnet til konkurrenceudsættelse.

I den forbindelse blev det besluttet, at udlejningsadministration af Herning Kommunes ejendomme skal konkurrenceudsættes.

 

Forvaltningen anbefaler, at tidsplan for konkurrenceudsættelsen tages til orientering.

Sagsfremstilling

En nedsat styregruppen for projektet bestående af Ole Gamskjær fra HK MidtVest, Lars Sørensen fra Teknisk Landsforbund og Centerchef Jacob Philipsen fra Herning Kommune, har udarbejdet tidsplan for konkurrenceudsættelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at sagen tages til orientering.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt.  

Bilag

  • Tidsplan konkurrenceudsættelse