Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

1. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

2. Valg af Økonomi- og Erhvervsudvalgets næstformand

3. Praksis for udsendelse af dagsordner til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt til byråd og fagudvalg

4. Plan for introduktion til udvalgets væsentligste opgaver

5. Budget 2015 - Budgetprocedure og økonomisk vurdering

6. Proces for ansøgning til Ældrepuljen 2014

7. Fremtidig formandskab og sammensætning af den politiske følgegruppe for "industrien som karrierevej"

8. Herning Cykle Klub sender 3 årig ansøgning for PostDanmark etape og Gadeløbet i Herning 2014, 2015 og 2016

9. The Color Run

10. Ansøgning om tilskud til afholdelse af autismekonference i Herning

11. Debatoplæg til kommuneplantillæg for klimatilpasningsplan

12. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 15 for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring

13. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring

14. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for et boligområde i Engholm Søpark i Herning

15. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 for solfangeranlæg ved Vildbjerg

16. Endelig vedtagelse af lokalplan for solfangeranlæg ved Vildbjerg

17. Evaluering af Bygningsforbedringsudvalgets arbejde med tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger

18. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 for Bethaniagade karrén i Herning

19. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Bethaniagade og Skolegade

20. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til områdefornyelse i Sunds

21. Anlægsregnskab for areal omkring Føtex P-hus

22. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16 for erhvervsområde ved Dronningens Boulevard og Messevej i Herning

23. Foreløbig behandling af lokalplanforslag for Erhvervsområde ved Poppelvej, Platanvej, Rønnebærvej og Fyrrevej i Herning

24. Godkendelse af vedtægter fra HEART Herning Museum of Contemporary Art

25. Frigivelse af anlægsbevilling til øvecontainere

26. Endelig vedtagelse af tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 for område ved campingpladsen på Ringkøbingvej i Herning

27. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer

28. Tilslutningsanlæg ved Sinding til motorvejen Herning - Holstebro

29. Indtægtsbevilling til tilskud til ansættelse af fleksjobambassadører

30. Anlægsregnskab vedr. Tjørring skole

31. Anlægsregnskab vedr. Midtbyanalysen

32. Anlægsregnskab vedr. Strukturanalysen

33. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering og ombygning af Lind skole

34. Frigivelse af anlægsbevilling til Aulum Byskole og SFO

35. Frigivelse af anlægsbevilling til tagkonstruktion på Brændgårdskolen

36. Frigivelse af anlægsbvilling til tagkonstruktion på Kibæk skole

37. Frigivelse af anlægsbevilling til Snejbjerg ny skole og hal

38. Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Skolefonden

39. Byevent

40. Salg af areal i Hammerum

41. Anmodning om ekspropriation til fordel for Vildbjerg Tekniske Værker

42. Begæring om overtagelse af ejendom efter princippet i planlovens § 48

43. Omorganisering af Herning Elite

44. Byrådets Idrætslederpris 2014

45. Undersøgelse af fusionspotentiale