Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

9. The Color Run

Sagsnr.: 18.20.04-G01-2-14 Sagsbehandler: Elo Christensen  

The Color Run

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Organisationen bag "The Color Run" - Nordic har henvendt sig til Herning Kommune omkring muligheden for en tilbagevendende løbeevent.The Color Run er verdens hurtigst voksende kulturevent, der internationalt siden 2012 har haft mere end halvanden million deltagere i 200 byer og 33 lande.

Det vurderes at vil koste Herning Kommune kr. 150.000 til lokal markedsføring, skiltning, citydressing, klargøring af pladser og rengøring.

Sagsfremstilling

Løb handler om at komme først, det gør The Color Run ikke.

The Color Run er verdens hurtigst voksende kulturevent, der internationalt siden 2012 har haft mere end halvanden million deltagere i 200 byer og 33 lande.

Den nordiske organisation bag The Color Run har taget kontakt til Herning Kommune, for at undersøge muligheden for et samarbejde omkring en tilbagevendende løbeevent.

 

The Color Run, TCR, er som nævnt ikke en løbeevent, som vi normalt kender det. TCR er en glad og farvestrålende løbeevent, som tiltaler et andet deltagersegment end de vanlige motionsløb. Løberne starter helt hvide, og bliver mere farvestrålende undervejs i farvestationerne på ruten. Se bilag og http://www.youtube.com/watch?v=4EERSfHiqT8

Målgruppen er 60 % førstegangsløbere og 77 % kvinder, og som tidligere nævnt er det ikke placeringen i konkurrencen, men turen undervejs det handler om.

TCR har et slogan der hedder "The happiest 5K on the Planet", og det vil vi gerne være med til at give give deltagerne i Herning.

 

TCR forventer at have minimum 1000 deltagere det første år, og derefter se stigende deltagertal. Det er det billede der har kendetegnet løbet i andre byer i verden.

Der vil som udgangspunkt komme to afdelinger af TCR i Danmark. En i København og en i Herning.

 

Organisationen bag TCR kommer med alt udstyr, og stiller op dagen før løbet. Nedpakningen sker samme dag som løbet. Forventninger til Herning Kommune er hjælp til en rute på 5 kilometer i Herning, tilladelser til brug af pladser og midlertidig lukning/afspærring af veje og Rengøring efter farvestationerne.

Der sigtes efter samarbejde med en lokal løbeklub, som vil få aflønning for deres arbejde under TCR.

 

Herning Kommune vil gerne understøtte begivheden med lokal markedsføring og citydressing i form af flag og bannere, som vi kender det fra værtsskaberne af de internationale sport events.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der gives tilsagn om gennemførelse af The Color Run,

 

at der i 2014 bevilges kr. 150.000 til lokal markedsføring, skiltning, citydressing, klargøring af pladser og rengøring,

 

at bevillingen finansieres fra Serviceområde 20, Erhvervsudvikling, turisme og Oplevelsesprojekter, konto-nr. 662-00-090-06 i 2014,

 

at en løberute i Herning by gøres mulig.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Bilag

  • The Color Run - ØKE.pdf