Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

44. Byrådets Idrætslederpris 2014

Sagsnr.: 00.05.07-G01-2-13 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Idrætslederpris 2014