Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

4. Plan for introduktion til udvalgets væsentligste opgaver

Sagsnr.: 00.22.00-A30-1-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Plan for introduktion til udvalgets væsentligste opgaver

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til et introduktionsforløb for Økonomi- og Erhvervsudvalget frem til juni 2014.

Sagsfremstilling

Det samlede Byråd får 2 timers temaintroduktion forud for hvert byrådsmøde frem til sommerferien. Introduktionsmøderne starter kl. 15.00 og slutter inden byrådsmødet. Indholdet fastlægges af borgmesteren efter dialog med direktionen. Første gang bliver den 28. januar med temaet "Event, Erhverv & Beskæftigelse".

 

Byrådets introduktionsprogram suppleres af budgetkonferencen den 7.-8. april.

 

Alle udvalg har herudover deres eget introduktionsforløb.

 

For Økonomi- og Erhvervsudvalget foreslås det, at der afsættes ½ time forud for hvert udvalgsmøde frem til sommerferien til introduktion til udvalgte emner under udvalgets område.  

 

Følgende indhold kan bl.a. foreslås:

 

  • Økonomi

  • Personale

  • Erhvervsudvikling og -støtte

  • Digitalisering

  • TimeWorld

 

Fagudvalgene har tradition for en studietur i hver byrådsperiode. Stillingtagen til indhold i en evt. studietur for Økonomi- og Erhvervsudvalget kan drøftes efter introduktionsperiodens afslutning.  

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder frem til og med juni 2014 starter kl. 13.30 i stedet for kl. 14.00,

 

at den udvidede mødetid bruges til temaintroduktion efter formandsskabets nærmere beslutning.  
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.