Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

27. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer

Sagsnr.: 05.01.02-P20-16-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Skøtt

Sagsresume

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 2.145.000 kr. til renovering af flere mindre broer på de kommunale veje.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har vurderet og prioriteret følgende broer til renovering i 2014:

 

Bro 19977 på Gindeskovvej, Feldborg:

Broen rives ned og erstattes af et stålrør.


Bro 1582 på Bækkelundvej, Vildbjerg:

Broen reves ned og erstattes af en elementbro.


Bro 4588 på Vormstrupvej, Haderup:

Broen fjernes og erstattes af en bro med fiberdæk.


Bro 1836 på Nygårdvej, Haderup:

Fløje, understøtninger og brodæk behugges og repareres.


Bro 1829 på Stavlundvej, Haderup:

Fløje nedbrydes og genopstøbes. Brodæk og kantbjælker

behugges og repareres.

 

Broernes placering er vist på nedenstående oversigtskort.

 

[image]Økonomi

Anlægsudgiftsbevillingen afholdes af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014.

 

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 2.145.000 kr. i 2014 til Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr.,

 

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2.145.000 kr.
i 2014 på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222053 Broer – pulje.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

  • Bilag til TMU 2014