Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

39. Byevent

Sagsnr.: 18.20.04-G01-1-14 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Byevent