Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

6. Proces for ansøgning til Ældrepuljen 2014

Sagsnr.: 00.30.00-Ø34-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Proces for ansøgning til Ældrepuljen 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Proces for Herning Kommunes ansøgning om midler fra Ældrepuljen i 2014 forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med finansloven for 2014 afsat en pulje på 1 mia. kr. til permanent løft af ældreområdet.

 

Puljen udmøntes til kommunerne for et år ad gangen og sker første gang i 2014 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Ansøgningsfristen er den 14. februar 2014 og tilbagemelding kan forventes den 5. marts 2014.

 

Der vil på mødet blive fremlagt forslag til proces for ansøgning til puljen.   

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at forslag til proces for ansøgning som forelagt på mødet drøftes.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Proces for ansøgning er drøftet.

 

Ansøgningsfristen udelukker behandling på ordinært Økonommi- og Erhvervsudvalgsmøde efter fagudvalgets behandling den 29. januar.

 

Forslag til indhold i ansøgningen blev oplyst, særligt akut team, styrkelse af sygeplejen, genoptræning og evt. demens.

 

Direktør Søren Liner Christensen var til stede ved sagens behandling.