Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

22. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16 for erhvervsområde ved Dronningens Boulevard og Messevej i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-13 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16 for erhvervsområde ved Dronningens Boulevard og Messevej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
    X
    X

 

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 16 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 14.E4.3 Erhvervsområde ved Poppelvej, Platanvej, Rønnebærvej og Fyrrevej, Herning.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplantillægget lægger de tre nordligste matrikler af rammeområde 14.Bl1 ind under rammeområde 14.E4, og tilføjer muligheden for hotelvirksomhed til bestemmelserne i rammeområde 14.E4.

 

Reguleringen af rammeområdet sker for at fuldende muligheden for let erhverv som en højere bebyggelse i randen af 14.E4 langs Dronningens Boulevard og Messevejen.

 

Tilføjelsen til bestemmelserne om muligheden for hoteldrift er en forudsætning vedtagelse af lokalplanforslag nr. 14.E4.3. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

at forslag til tillæg nr. 16 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 Erhvervsområde ved Dronningens Boulevard og Messevejen foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller:

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

  • Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16