Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

42. Begæring om overtagelse af ejendom efter princippet i planlovens § 48

Sagsnr.: 01.02.36-G01-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Begæring om overtagelse af ejendom efter princippet i planlovens § 48