Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

36. Frigivelse af anlægsbvilling til tagkonstruktion på Kibæk skole

Sagsnr.: 82.07.00-P20-31-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbvilling til tagkonstruktion på Kibæk skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor Børne- og Familieudvalgets område vedr. Kibæk skole - tagkonstruktion.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2014.


Der er i investeringsoversigten for 2014 sted nr. 301062 Kibæk skole - tagkonstruktion, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 1.700.000, som ønskes frigivet til formålet.


Bevillingen anmodes frigivet til renovering af utæt tagkonstruktion på Kibæk skole med henblik på bl.a. at undgå fugtskader.

 

Arbejdet vil omhandle udskiftning af defekte eternitplader på en del af skolen.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 1.700.000 i 2014 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301062, Kibæk skole - tagkonstruktion,
 
at beløbet på kr. 1.700.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301062, Kibæk skole - tagkonstruktion.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.